RBF คาดปี 65 กำไรโตไม่หยุด เตรียมบุ๊กรายได้สารกัญชง

อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย ลั่นปี 65 ผลงานเติบโตต่อเนื่อง ชี้ 3 ปัจจัยหนุน “ปรับราคาสินค้า-วัตถุดิบคงที่-ยอดขายต่างประเทศ” ชี้สินค้าลูกค้ารายใหญ่สายเขียวออกสู่ตลาด โรงสกัดสารกัญชงจ่อเพิ่มผลผลิตเข้ากลุ่มโรงพยาบาล เชื่อธุรกิจหลักโตแกร่ง พร้อมโชว์ผลงานปี 64 รายได้เติบโต 3,383.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.59%

พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินงานของ RBF จากนี้จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 จะมี 3 ปัจจัยหลักที่จะเข้ามาหนุนการเติบโตให้มากขึ้น ประกอบด้วย 1.การปรับราคาของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้นตามต้นทุนของวัตถุดิบและต้นทุนด้านอื่นๆ ที่ขยับสูงขึ้นต่อเนื่องจากก่อนหน้านี้ 2.วัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นมีแนวโน้มคงที่ และ 3.สถานการณ์โควิดทั่วโลกเริ่มผ่อนคลาย จึงทำให้บริษัทฯ เพิ่มยอดขายในต่างประเทศได้ดีขึ้น และบริษัทฯ ยังมีการขยายตลาดใหม่ๆ มากขึ้นในปี 2565 เช่น กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มคลินิก และกลุ่ม wellness center

โดยผลผลิตโรงสกัดสารกัญชงของ RBF เพื่อที่จะส่งมอบให้ลูกค้าปลายน้ำ ทั้งธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ซึ่งปัจจุบันมีการเซ็นสัญญารับคำสั่งซื้อกับลูกค้ารายใหญ่แล้วหลายราย ล่าสุดเริ่มมีการต่อยอดและทยอยออกสินค้าปลายน้ำสู่ตลาดในประเทศแล้ว ซึ่งจะทำให้บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจกัญชงเข้ามาตั้งแต่ไตรมาส 1/2565 เป็นต้นไป และจะทยอยรับรู้เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2/2565 จากการส่งมอบที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการยกระดับมาตรฐานการผลิตโรงสกัดสารกัญชง เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากกลุ่มลูกค้าเวชภัณฑ์และการแพทย์

ส่วนธุรกิจหลัก คือการผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) บริษัทฯ มองว่าแนวโน้มของตลาดต่างประเทศในปี 2565 จะกลับมาเติบโตดีขึ้นกว่าปี 2564 โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศเวียดนาม ซึ่งในปี 2565 จะเห็นความคืบหน้าในการร่วมมือกับบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU และบริษัท Srinivasa Cystine Private Limited หรือ SCPL ในประเทศอินเดีย เพื่อขยายตลาดดังกล่าวด้วย

ขณะที่ภาพรวมของตลาดภายในประเทศจะค่อยๆ ทยอยฟื้นตัวกลับมา หลังจากภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกเริ่มผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกัน ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ส่งผลให้กำลังซื้อ รวมถึงปริมาณความต้องการในสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 (งวดผลการดำเนินงาน วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300 ล้านบาท ซึ่งจะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 เมายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 3,383.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.59% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 3,116.38 ล้านบาท ทั้งนี้รายได้ที่เติบโตขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปีที่ผ่านเริ่มมีการผ่อนคลายลง จึงทำให้มีการบริโภคในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ แม้ว่าในปี 2564 การเติบโตยอดขายโดยรวมในประเทศอาจจะชะลอตัวลงบ้าง จากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับฐานการผลิตในต่างประเทศ ทั้งอินโดนีเซีย และเวียดนามยังคงมีการเติบโตได้ดี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์กลุ่มแป้งและซอส ซึ่งส่งผลให้ยอดขายรวมของบริษัทฯมีการเติบโตขึ้นอย่างโดดเด่น

“อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลกระทบจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในกลุ่มโรงแรม ซึ่งได้จำหน่ายออกไปแล้วในไตรมาส 2/2564 ที่ผ่านมา ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2565 จึงทำให้บริษัทฯ ไม่มีรายการผลกระทบด้อยค่าหรือขาดทุนจากโรงแรมเข้ามามาอยู่ในกิจการอีก โดยจะทำให้สามารถเห็นการเติบโตของกำไรในธุรกิจหลักอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น” นายสุรนาถ กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket