เช็กชื่อ 10 หุ้น SETHD ปี 2565 ตัวไหนปันผลจุกๆ เกิน 4% ขึ้นไป

ในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์แแห่งประเทศไทย คัด 30 หุ้นที่จ่ายปันผลดีต่อเนื่อง มีอัตราการจ่ายปันผลสูง และมีสภาพคล่องสูงสม่ำเสมอมาจัดทำเป็นดัชนี SETHD หรือ SET High Dividend Index ซึ่งขณะนี้มีอัตราเงินปันผลตอบแทน YTD ระหว่าง 2.02-8.84% จึงคัด 10 หุ้นที่ปันผลเกิน 4% ขึ้นไป และมีการจ่ายปันผลซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน

1.TASCO (บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 8.84% ปี 64 ปันผล 8.84% ปี 63 ปันผล 8.56% โดยนโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาปี 62 จ่าย 2 ครั้ง (0.40 บาท และ 1.10 บาท) ปี 63 จ่าย 3 ครั้ง (0.30 บาท และ 0.30 บาท และ 1.00 บาท) ปี 64 จ่ายไปแล้ว 1 ครั้ง (0.25 บาท)

ส่วนอัตราผลตอบแทนด้านราคา YTD 0.00% ปี 64 คือ +3.43% ปี 63 คือ -17.45% TASCO ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำหรับนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทวางเป้ายอดขายยางมะตอยปี 65 ที่ 1.25-1.3 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 64 ที่คาดทำได้ตามเป้าที่ 1.25 ล้านตัน บริษัทไม่ต้องการเน้นปริมาณขายแต่จะมุ่งเน้นกำไรมากกว่า

2.TCAP (บมจ.ทุนธนชาต) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 7.74% ปี 64 ปันผล 7.95% ปี 63 ปันผล 21.68% นโยบายเงินปันผลบริษัทฯ จะพิจารณาถึงผลประกอบการ และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง (1.60 บาท และ 1.20 บาท) ปี 63 จ่าย 3 ครั้ง (4.00 บาท และ 1.80 บาท และ 1.20 บาท) ปี 64 จ่ายแล้ว 2 ครั้ง (1.80 บาท และ 1.20 บาท)

ส่วนอัตราผลตอบแทนด้านราคา YTD +2.65% ปี 64 คือ +9.42% ปี 63 คือ -35.51% TCAP เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาต 1) ธุรกิจทางการเงิน 2) ธุรกิจสนับสนุน ประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์มองกลุ่มธนาคารเป็นหุ้นเด่นในปี 2565

3.TISCO (บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป) อัตราเงินปันผลตอบแทน 6.46% ปี 64 ปันผล 6.56% ปี 63 ปันผล 8.76% นโยบายเงินปันผลประมาณ 50% หรือสูงกว่าของกำไรสุทธิในแต่ละปี ภายหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ปี 61 จ่าย 1 ครั้ง (7.00 บาท ปี 62 จ่าย 1 ครั้ง (7.75 บาท) ปี 63จ่าย 1 ครั้ง (6.30 บาท) ปี 64 ยังไม่กำหนด

ส่วนอัตราผลตอบแทนด้านราคา YTD +1.56% ปี 64 คือ +8.47% ปี 63 คือ -10.83% TISCO ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก โบรกฯ มองรายได้ดีต่อเนื่องจาก NPL coverage และความสามารถในการทำกำไร อีกทั้งคุณภาพสินทรัพย์คาดจะดีขึ้นใน Q4 คาดมีอัตราปันผลที่สูงราว 7.30% ต่อปี

4.LH (บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.78% ปี 64 ปันผล 5.68% ปี 63 ปันผล 8.81% นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ปี 61 จ่าย 1 ครั้ง (0.35 บาท) ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง (0.30 บาท และ 0.40 บาท) ปี 63 จ่าย 2 ครั้ง (0.20 บาท และ 0.30 บาท) ปี 64 จ่ายแล้ว 1 ครั้ง (0.25 บาท)

ส่วนอัตราผลตอบแทนด้านราคา YTD -1.70% ปี 64 คือ +10.69% ปี 63 คือ -18.88% LH ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย โดยขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดิน ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม โครงการส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และตามจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ภูเก็ต เป็นต้น โบรกฯ มอง LH เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มที่อยู่อาศัย แม้โควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้เช่าและการลงทุนอย่างมาก แต่ LH ยังสามารถบรรลุทุกเป้าหมายในปี 2564

5.TVO (บมจ.น้ำมันพืชไทย) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.44% ปี 64 ปันผล 5.48% ปี 63 ปันผล 4.30% นโยบายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ปี 61 จ่าย 1 ครั้ง (0.80 บาท) ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง (0.70 บาท และ 0.75 บาท) ปี 63 จ่าย 2 ครั้ง (0.90 บาท และ 0.80 บาท) ปี 64 จ่ายแล้ว 1 ครั้ง (1.30 บาท)

ส่วนอัตราผลตอบแทนด้านราคา YTD +0.81% ปี 64 คือ -8.15% ปี 63 คือ +22.73% TVO ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น และวัตถุดิบอาหารสัตว์ TVO เป็น 1 ในหุ้นได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจภายนอกหรือส่งออก เช่น กลุ่มอาหาร กลุ่มเกษตร และกลุ่มพลังงาน อาจเคลื่อนไหวดีกว่าในระยะสั้น

6.RATCH (บมจ.ราช กรุ๊ป) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.42% ปี 64 ปันผล 5.33% ปี 63 ปันผล 4.53% นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง (1.25 บาท และ 1.15 บาท) ปี 62 จ่าย 1 ครั้ง (1.25บาท) ปี 63 จ่าย 2 ครั้ง (1.15 บาท และ 1.25 บาท) ปี 64 จ่ายแล้ว 1 ครั้ง (1.15 บาท)

ส่วนอัตราผลตอบแทนด้านราคา YTD -1.67% ปี 64 คือ -15.09% ปี 63 คือ -22.91% RATCH ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุด RATCH จับมือ PRINC ผนึกลงทุน 463 ล้านบาท ผุดโรงพยาบาลใหม่ 59 เตียง ขณะที่เพิ่งปิดดีลซื้อ SCG พร้อมทำเทนเดอร์ 570 ล้านหุ้น ที่ราคา 5.75 บาท/หุ้น

7.QH (บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 5.31% ปี 64 ปันผล 5.31% ปี 63 ปันผล 8.62% นโยบายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสม และ/หรือกำไรสำหรับปี การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ปี 61 จ่าย 1 ครั้ง (0.14 บาท) ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง (0.07 บาท และ 0.13 บาท) ปี 63 จ่าย 2 ครั้ง (0.04 บาท และ 0.08 บาท) ปี 64 จ่ายแล้ว 1 ครั้ง (0.03 บาท)

ส่วนอัตราผลตอบแทนด้านราคา YTD 0.00% ปี 64 คือ -2.59% ปี 63 คือ -9.38% โบรกฯ ระบุผลงานฟื้นตั้งแต่ไตรมาส 4/64 เป็นต้นไป หนุนโดยธุรกิจหลักทั้งหมด คาดกำไรปี 65-66 โตแกร่ง ปันผลสูงกว่า 7% ขณะบริษัทมั่นใจยอดขายไตรมาส 4/2564 สูงสุดของปี หนุนจากรัฐผ่อนคลายมาตรการ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการ LTV ของ ธปท. พร้อมตั้งเป้าปี 2565 เปิดโครงการใหม่ 5-6 โครงการรวมกว่า 5 พันล้านบาท

8.AP (บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)) อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.66% ปี 64 ปันผล 4.71% ปี 63 ปันผล 5.52% นโยบายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ปี 62 จ่าย 1 ครั้ง (0.40 บาท) ปี 63 จ่าย 1 ครั้ง (0.40 บาท) ปี 64 จ่ายแล้ว 1 ครั้ง (0.45 บาท)

ส่วนอัตราผลตอบแทนด้านราคา YTD +1.05% ปี 64 คือ +31.72% ปี 63 คือ -2.68% โดย AP เป็น 1 ในหุ้นปันผลที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง กลุ่มหุ้นปันผลจึงเป็นหุ้นที่ควรเข้าสะสมในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกที่ตลาดเปิดซื้อขาย เพื่อรอรับผลตอบแทนทั้งจากเงินปันผล และส่วนต่างราคาหุ้น

9.SPALI (บมจ.ศุภาลัย) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD4.52% ปี 64 ปันผล 4.41% ปี 63 ปันผล 5.12% นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง (0.40 บาท และ 0.60 บาท) ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง (0.40 บาท และ 0.60 บาท) ปี 63 จ่าย 2 ครั้ง (0.50 บาท และ 0.50 บาท) ปี 64 จ่ายแล้ว 1 ครั้ง (0.50 บาท)

ส่วนอัตราผลตอบแทนด้านราคา YTD -2.64% ปี 64 คือ +10.73% ปี 63 คือ +14.53% เล็งผลดำเนินงานไตรมาส 4/64 ดีสุดของปีนี้ โดยเฉพาะยอดโอนคาดเติบโตพุ่งหลังลูกค้ากลับมาทยอยโอนอีกครั้ง และภาพรวมกำไรปี 64 คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่ (New high) ได้

10.ORI (บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้) อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD 4.22% ปี 64 ปันผล 4.34% ปี 63 ปันผล 6.55% นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปีของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ปี 61 จ่าย 2 ครั้ง (0.06 บาท และ 0.30 บาท) ปี 62 จ่าย 2 ครั้ง (0.20 บาท และ 0.29 บาท) ปี 63 จ่าย 2 ครั้ง (0.10 บาท และ 0.39 บาท) ปี 64 จ่ายแล้ว 1 ครั้ง (0.12 บาท)

ส่วนอัตราผลตอบแทนด้านราคา YTD +2.65% ปี 64 คือ +49.67% ปี 63 คือ +7.86% ORI ยังเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มอสังหาฯ ได้ปัจจัยบวกจากการผ่อนคลาย LTV ขณะที่การเติบโตกำไรปกติปี 2564-2565 คาดเติบโต 21.8% เด่นกว่ากลุ่มอสังหาฯ ที่เติบโต 9.4%

ทั้งนี้ จากข้อมูลย้อนหลังพบว่า หากนักลงทุนซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD (Excluding Dividend คือ วันที่นักลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) 2 เดือน จะได้ผลตอบแทนดีที่สุด คือ 11.66% นั่นเอง